14 Temmuz 2018 Cumartesi

PATRİKHANE “BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE ANKARA METROPOLİTLİĞİ” KURDU

https://bojidar.files.wordpress.com/2018/04/abdde-ekc3bcmeniklik-karar-tasarilari.pdf Son zamanlarda Patrikhane’ye Ekümenik statüsü verilmesi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için Rum Patrikhanesi’nin çabalarının arttığını gözlemliyoruz. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz yoğun gündemde fark ettirmeden edinimler sağlamaya çalışıyorlar. Okulun açılması için ABD’den ve AB’den çok sayıda politikacı devreye girmekte, ABD’de çok etkin olan bir grup olan Archonlar da özel kampanyalar yürütmektedir. Geçen makalelerimizde dikkat çektiğimiz gibi gelenek olarak Patrikhane’de yapılan birçok toplantı ve kabuller, son aylarda Heybeliada Ruhban Okulu’nda yapılmaya başlandı, sıradan ayinlerin ardından çok sayıda yabancı diplomatın da iştirak ettiği toplantılar gerçekleşti.
Rum Patrikhanesi her sene düzenli olarak Sen Sinod (Patrikhane Dinî Meclisi) toplantıları yapar. Gündemlerinin yoğunluğuna göre bazen 2 bazen de 3 gün süren Sen Sinod toplantıları, gelenek olarak Patrikhane içindeki sinod toplantı odasında yapılır. Bu seneki 10-12 Temmuz tarihlerinde yapılan sinod toplantısı Heybeliada Ruhban Okulu’nda toplantı salonunda yapıldı.
Elimize geçen fotoğraflarda, salonun ciddi bir masraf ile çok iyi bir şekilde restore edildiği görülüyor. Bu salona 10 Temmuz’da Patrik Bartholomeos’un kestiği kurdelenin ardından girilmiş! 1. Derece Eski Eser statüsünde olan Heybeliada Ruhban Okulu’nda böyle bir onarınım yapılması için resmi makamlardan izin alınıp alınmadığını ise bilinmiyor!
Yunan/Grek yanlısı haber sitelerinde bu gelişmenin ardından 2014 Haziran’da Selanik Aristoteles Üniversitesi'nin büyük bir akademik kadro ile Ruhban Okulu için hazırladığı, AVM tarzında bir değişim içeren bir proje yeniden servis edilmeye başladı.
2014’de yapılan bu proje ile ilgili Aristoteles Üniversitesi'nde yapılan basın açıklamasında şu sözler söylenmişti:“Bu Aristoteles Üniversitesi'nin evrensel güçlerini de gösteren bir projedir Mevcut ekonomik koşullar ve tüm zorluklarla rağmen bu konudaki ilhamımız, özellikle şimdi daha da güçlüdür.” Bahsi geçen toplantıda; 1971 yılında Türk yetkililer tarafından kapatılana kadar Ekümenik Patrikhane ve Ortodoksluğun bir sembolü olan Halki Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine de vurgu yapılmıştı.
1971’de okulu Türkiye’nin Ruhban Okulu’nu kapatmış olduğu külliyen yalandır. Zira aynı yıl yürürlüğe giren YÖK Kanunu çerçevesinde tüm yüksekokullar YÖK’e bağlanmıştı. Patrikhane ise (Bugün de olduğu gibi) gerek müfredat ve gerekse öğrenci ile öğretmenler açısından tam bağımsızlık ya da denetimsizlik istiyordu.
Böyle bir rüya gerçekleşebilir mi? Eski eser bir taşınmazda böyle bir mimari değişim yapılabilir mi? Elbette ki hayır! Ancak içinde bulunduğumuz 2018 Temmuz ayında, 2014’deki bir rüyanın fotoğraflarının neden yeniden servis edilmeye başlandığı ise üzerinde durulması gereken bir husus!
Patrikhane’nin en büyük destekçisi konumunda olan ABD’li Archonların geçmişte zengin içeriğe sahip olan resmi web sitesinde kısa bir süre önce büyük bir değişim yapıldı. https://www.archons.org
Ana sayfada flash ile dönüşümle açılan sadece 2 sayfa bulunuyor. Bu sayfalardan birincisinde bir fotoğraf üzerinde; “Heybeliada Okulu 47 yıl! Heybeliada Ruhban Okulu 1971'den beri zorla kapalıdır.”
(Halki Seminary... Year 47! The Theological School of Halki remains forcibly closed since 1971)
Bu sayfalardan ikincisinde ise bir fotoğraf üzerinde; “Türk Hükümeti, Ekümeniğin binlerce mülküne el koydu” şeklinde ifadeler yer almaktadır. 
(Desecration of Property The Turkish Government has confiscated thousands of properties from the Ecumenical)
Rutinin dışında, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yenilenen toplantı salonunda yapılan Sen Sinod toplantısı ile ABD’de çok etkin ve zengin kişilerden oluşan Archonların web sitelerindeki bu değişim ve 2014’de Selanik Aristoteles Üniversitesi'nin hazırladığı projenin yeniden servis edilmesinin zamanlama olarak çakışması ilginçtir.
Patrikhane geçtiğimiz yıllarda, üzerinde Rumluğun esamesi olmayan Silivri, Sivas, Bergama, Efes, Antalya, İznik, Perge, Çanakkale, Edirne, İzmir gibi yerlere metropolitler atadı. Rum Patrikhanesi esas olarak, Türkiye’de bulunan ve Türk vatandaşları olan Rum Cemaati’nin dini ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyettedir.
Bu sene Heybeliada Ruhban Okulu’nda yapılan sinod toplantısında bazı yeni metropolitlikler ihdas edildi.
Bu tayinler arasında çok dikkat çeken bir husus var.
Yapılan açıklamalarında 1922’den beri boş olan duran “Ankara Metropolitliği”nden bahis edilerek “Birleşik Arap Emirlikleri ve Ankara Metropolitliği” ihdas ve tayin yapıldı.
Ankara’da; Sivas, Silivri, Çanakkale’de olduğu gibi Rum yok! Neden Ankara’da 1922’den beri olmayan bir metropolitlik kurma gereği duyuldu?
Birleşik Arap Emirlikleri ve Ankara Metropolitliği
Ankara Metropolitliği sadece Ankara değil aynı zamanda “Birleşik Arap Emirlikleri ve Ankara Metropolitliği” olarak ihdas edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye aleyhinde çalışmaları ve düşünceleri malumdur ve bu aleyhteki çalışmalar arasında artık Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu lehine de destek verildiği görülmektedir.
Rum Patriği Bartholomeos, 1 Mayıs’ta Heybeliada Ruhban Okulu’nda bazı diplomatlarla bir toplantı yaptı ve Eylül’de Ruhban Okulu’nun açılacağını duyurdu. Ardından bunun yalan olduğu ve yabancı misyon temsilcileri arasında algı yaratmaya yönelik olduğu ortaya çıktı.
Onlara göre; bu kadar önemli bir konu, onlarca kendi siteleri dururken Birleşik Arap Emirlikleri finansmanındaki ve “FETÖ” destekli/destekçisi “AHVAL” adlı bir haber sitesi üzerinden 10 Mayıs’ta haber edildi.
Aradan geçen 2 aydan sonra Patrikhane sinodunda alınan bir kararla “Birleşik Arap Emirlikleri ve Ankara Metropolitliği” ihdas edilmesinin düşündürücü olduğu aşikâr!
----------------------

RUM PATRİKHANESİ'NİN GİZLİ DESTEKÇİLERİ

https://bojidar.files.wordpress.com/2018/04/abdde-ekc3bcmeniklik-karar-tasarilari.pdf Geçtiğimiz aylarda Patrikhane taraftarı haber sitelerinde yeni bir alışkanlık başladı. Amiyane tabir ile Patrikhane’den öksürseler anında haber yapan; Fanarion, Anatoli, Romfea, Agioritiko gibi web sitelerinde ve bunlara bağlı sosyal medya hesaplarında Patrikhane ile ilgili haberler dolaylı olarak yer almaya başladı.

Yunanca paylaşım yapan bu haber sitelerinde kendi açılarından çok önemli konular dahi artık direk olarak paylaşılmıyor ve dünyanın bir ucunda bir Grek sitesinde çıkan haber alıntı olarak paylaşılıyor.
Rum Patriği Bartholomeos, 25 Nisan 2018’de Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na bir ziyarette bulundu. Kabul esnasında Patriğin herhangi bir talebine cevap verildiği hakkında hiçbir resmi kaynakta bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili haber ajanslarımızda tek satırlık bilgiler paylaşıldı. (Örneğin ANKA: Cumhurbaşkanımız günlük programında “Bartholomeos’u kabul edecek” şeklinde) (DHA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Beştepe'de kabul etti.)  
Patrikhane’ye tüzel kişilik verilmesi ile Ekümenik sıfatla kabul edilmesini ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını yıllardır Patrikhane Türkiye’den talep etmektedir ve AB ile ABD de bu hususlarda yıllardır Türkiye’ye baskı yapmaktadır. Ancak bu üç konuda Türkiye’nin tavizi olmadı.  Yıllardır yinelenen bu taleplerle ilgili bir değişiklik olsaydı mutlaka resmi bir açıklama yapılırdı.  Ve de bir edinim sağlansaydı yukarıda belirttiğimiz Yunanca yayın yapan haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında zaten flaş olarak duyurulurdu. Örneğin; İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun resmi web sitesi olan Anatoli’de (Anadolu) çok iyi bir atmosferde yarım saat süren bir nezaket ziyareti yapıldığı haber oldu.
Bu noktada yayın organlarındaki haber verme itiyatları değişikliği gibi bir başka itiyat değişikliğinin de son zamanlarda gözlemlendiğini bildirmek gerekir. Yabancı misyon temsilcilerini Patrik seçildiğinden beri makamında kabul eden Bartholomeos, yabancı misyon temsilcilerini artık Heybeliada Ruhban Okulu’nda kabul ediyor.
Örneğin 6 Şubat 2018’de dini bir etkinlik bahane edilerek, ayinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu’nda, okulun yeniden açılması için Türkiye’de bulunan misyonlardan Büyükelçi ve Başkonsolos düzeyinde kişilerin de katıldığı “Halki İlahiyat Okulu'nun yeniden açılması için Ekümenik Patriğin Yeni Çağrısı”  adı verilen bir toplantı düzenlenmişti. 1 Mayıs’ta Ruhban Okulu’nda yine aynı şekilde “İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott” ve “AHEPA” Amerikan Helenik Eğitim İlerleme Derneği'nin üst düzey üyeleri ve Başkanı “Carl R. Hollister” ağırlandı. AHEPA’nın Kanada kolunun Yüksek Komiseri ve Başkanı “Christos Argirious” ise toplanan bir yardımı Heybeliada Ruhban Okulu'na verdi. 
Bartholomeos 4 Mayıs’ta, Avustralya’da çıkan “O Cosmos Gazetesi”ne bir röportaj verdi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun önümüzdeki Eylül’de açılacağını söyledi. Patrikhane için çok önemli olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun Eylül’de açılma ihtimali kendi kaynaklarında değil, dünyanın diğer bir ucundan Greek-Australian Newspaper olarak tanımlanan O Cosmos Gazetesi’nde yayınlandı. Avustralya’da çıkan bu haber ilginçtir ki 11 Mayıs’a kadar yukarıda bahsi geçen kendi haber sitelerinde yer almadı. 11 Mayıs’ta Amen ve Romfea web siteleri; 4 Mayıs tarihli Avustralya O Cosmos Gazetesi haberini kaynak göstererek haberi verdiler ve Ruhban Okulu ile ilgili bilginin 1 Mayıs’ta İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve “AHEPA” Derneği'nin üyelerine de söylendiği anlaşıldı.
10 Mayıs’ta şaşırtan bir gelişme oldu. Birleşik Arap Emirlikleri finansmanındaki ve “FETÖ” destekli/destekçisi “AHVAL” adlı bir haber sitesinde “Evren Dede” imzalı bir makalede, 4 Mayıs’ta “O Cosmos Gazetesi”nde çıkan Bartholomeos’un söyleşisi paylaşıldı. “AHVAL” adlı sitenin Türkiye’den erişimi engellenmiştir. (Vekil sunucu uzantılar kullanılarak erişilebilmektedir.)
AHVAL” haber sitesi ile ilgili Türkiye’de çıkmış çok sayıda haber bulunmakta. Bir örnek olarak “TİMETURK”te 3 Aralık 2017’de çıkan haber şu başlıkla yer almakta:
BAE’nin Finanse Ettiği “Türkiye Karşıtı Bir Site Kuruldu Başrolde FETÖ Var!
Haberin özeti şöyle: “Birleşik Arap Emirliklerince finanse edilen haber sitesi yayına başladı. Kurulacağı bilgisi aylar öncesinden sızdırılan sitede FETÖ ile ilişkili isimler dikkat çekiyor! Suudi Arabistanlı Twitter fenomeni Müctehid'in aylar öncesinden duyurduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Türkiye karşıtı haber sitesi kuruldu. Sitenin ana omurgasını ise Türkiye'de isimleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile anılan isimler oluşturuyor.”  
(Haberin tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz) 
12 Mayıs’ta İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun web sitesi “Anatoli” de AHVAL’i kaynak göstererek Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili haberini paylaştı. Şu linkteki haberin içinde AHVAL’ın linki de yer almakta: 
Tahminimizce Patrikhane tarafından kendilerince bir değerlendirme yapılarak ve bunu medya ile paylaşarak “Algı” ve kamuoyu yaratmaya çalışılmaktadır. Çünkü Ruhban Okulu’nun açılması için en ufak bir söz alınmış olsa; yayın organları olan Fanarion, Anatoli, Amen, Romfea, Agioritiko gibi web sitelerinde ve Patrikhane’nin resmi web sayfası olan “patriarchate.org”da bir bayram edası içinde bu haber yayınlanırdı.
Böyle bir haberi paylaşmak için, dünyanın ucunda Avustralya’daki bir medya aracılığı ve FETÖ destekli/destekçisi bir başka medya organını mesnet olarak göstermelerine ne gerek vardı?
Her halükarda asıl önemli olan husus şu ki Patrikhane nicedir bir şeylerin hazırlığında ve bunun için yan yollar ve gizli destekçiler kullanıyor.
-------------------------------